Magnitizasiýa ugry

“Hesheng Magnet Group” NdFeB ýaly hemişelik magnitleriň 4 görnüşini - neodiý demir bor magnitleri, SmCo - samarium kobalt magnitleri, Alniko we Ferrite magnitleri bilen üpjün edip biler.Dürli magnit materiallaryň öz magnit häsiýetleri, dürli önümçilik prosesi, artykmaçlyklary we kemçilikleri bar.Islendik ölçegde düzülip bilner we dürli şekiller örtülip ýa-da örtülip bilner we programma boýunça dürli magnit ugurlaryna gönükdirilip bilner.

01