Ferrit Magnitleri

  • 30 ýyllyk zawod rozetkasy Barium Ferrit Magnit

    30 ýyllyk zawod rozetkasy Barium Ferrit Magnit

    Ferrit magnit, esasan SrO ýa-da Bao we Fe2O3-den ýasalan hemişelik magnitdir.Bu giň histerezi aýlawy, ýokary güýçliligi we ýokary berkligi bilen keramiki proses bilen ýasalan funksional materialdyr.Magnitlenenden soň, hemişelik magnitliligi saklap biler we enjamyň dykyzlygy 4,8g / cm3.Beýleki hemişelik magnitler bilen deňeşdirilende, ferrit magnitleri pes magnit energiýasy bilen gaty we döwük.Şeýle-de bolsa, demagnetizasiýa etmek we poslamak aňsat däl, önümçilik prosesi ýönekeý we bahasy pes.Şonuň üçin ferrit magnitleri tutuş magnit pudagynda iň ýokary öndürijidir we senagat önümçiliginde giňden ulanylýar.